Andere Namen:
Blue 'Panaque', L239


Wetenschappelijke Naam:
Baryancistrus beggini (Lujan, Arce & Armbruster, 2009)


Gebied van origine:
Zuid Amerika: Bovenloop van de Rio Orinoco, Amazonas, Venezuela.


Maximale Grootte:
12-15cm.


Aquarium:
Deze opvallend gekleurde meerval geeft de voorkeur aan een gedimd aquarium met veel schuilplaatsen, in de vorm van planten, kienhout, rotsen en/of kunstmatige grotten. Om meerdere exemplaren van deze soort te houden, of om deze soort samen met andere bodembewoners te houden, is een aquarium van 120x50cm. benodigd, aangezien de soort vrij territoriaal kan zijn. Bij een gebrek aan geschikte schuilplaatsen of te weinig ruimte kan de Blue Fin 'Panaque' zich vrij agressief tegenover andere bodembewoners gedragen. Indien het de enige bodembewoner in het aquarium is, is een aquarium van 100x40cm. ruim voldoende. Jonge exemplaren kunnen probleemloos tijdelijk in kleinere aquaria gehouden worden, zolang er maar voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn.
Deze soort doet het het beste in zacht, licht zuur tot neutraal water, rijkelijk voorzien van zuurstof en met veel stroming. Een sterk filter is belangrijk, aangezien deze vis door zijn nauwelijks te stillen honger veel afvalstoffen produceert.


Temperatuur:
15°C 25-30°C 35°C


pH:
5.0 5.5-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Gezien de grote zuigbek, bezet met vele zeer kleine tanden, is deze soort een zogenaamde "Aufwuchs"-eter. Aufwuchs is de organische laag, deels plantaardig, deels bestaande uit kleine organismen (schaaldiertjes, zoetwater-sponzen, kleine insecten, insecten-eieren en -larven, en plankton), die zich op onder water staande oppervlakken vormt, en welke door deze harnasmeerval wordt afgegraasd.
Eenmaal geacclimatiseerd is de Blue Fin 'Panaque' overigens verder weinig kieskeurig, en zal hij zich in de meeste gevallen zowel vleesvoer (garnalen, krill, mosselen, muggenlarven, bloedwormen) als plantaardig voer (geblancheerde groenten, tabletten, algen, en, tot verdriet van veel aquarianen, ook aquarium-planten) voeden.


Temperament:
Geschikt voor een gezelschapsaquarium, maar kan erg agressief zijn tegen andere harnasmeervallen, andere Blue Fins in het bijzonder. Deze soort is namelijk redelijk territoriaal: het vinden en behouden van grotten, geschikt voor het bouwen van een nest, is meestal de steen des aanstoots. Meer dan één Blue Fin 'Panaque' in een krap aquarium kan resulteren in verwonding of zelfs de dood van een of meer vissen, ofschoon ze in een ruime bak met veel decoratie wel degelijk samen te houden zijn.
Het minimale aquarium-formaat voor een enkele vis is 80x30x30cm. Voor een groepje van 3-4 vissen is minimaal een rijkelijk gedecoreerd aquarium van 100x40x40cm. vereist.


Opmerkingen:
De Blue Fin 'Panaque' staat bekend als een moeilijk te acclimatiseren meerval: veel van deze vissen komen gedurende de eerste maand in gevangenschap voortijdig aan hun einde vanwege stress en ondervoeding. Een ander probleem van recentelijk geïmporteerde exemplaren is de aantasting van de bacteriële darmflora, die is verstoord geraakt door transport (met als gevolg spijsverteringsproblemen en een sterk verminderde opname van, juist gedurende de eerste weken, extreem belangrijke voedingsstoffen). In de handel aangeboden vissen moeten minimaal een aantal weken aantoonbaar in quarantaine hebben gezeten bij de importeur/handelaar om redelijke overlevingskansen te kunnen garanderen. Vissen met ingevallen ogen en buik kunnen dit niet, en zullen in de regel binnen een paar weken sterven. Bespaart u zich daarom een hoop frustraties, en bekijk de vis voor de aankoop goed om teleurstelling te voorkomen.
Eenmaal thuis is het ten zeerste aan te raden de vis nogmaals gedurende een aantal weken in een quarantaine-aquarium te houden, om het dier rustig te laten wennen aan een leven in gevangenschap en de locale waterwaarden. Ook moet gedurende deze periode bekeken worden of de Meerval goed eet: in het aquarium moeten dan - afhankelijk van het geboden voedsel - rood tot donkerbruin gekleurde dunne, solide slierten ontlasting (door hobbyisten ook wel spaghetti's genoemd) terug te vinden worden, als teken dat het dier het voedsel eet. Daarnaast kan zo bepaald worden welke soorten voedsel wel en welke niet aangenomen worden. Eet de vis eenmaal goed, is hij actief en alert, en ziet er gezond uit (goede kleuring, bolle buik, licht uitpuilende, heldere ogen), dan kan hij worden overgeplaatst naar een groter aquarium.


Aanvullende informatie:
Ondanks zijn misleidende handelsnaam maakt de Blue Fin 'Panaque' geen deel uit van het geslacht Panaque - deze soort heeft wat betreft uiterlijk, gedrag en dieet weinig tot niets gemeen met deze grote, hout-etende Harnasmeervallen. De vraag tot welk geslacht deze soort wel toebehoort werd in 2009 geklaard, toen ichtyologen Lujan, Arce & Armbruster deze soort wetenschappelijk beschreven als Baryancistrus beggini. Maar het laatste woord schijnt hierover nog niet gesproken, aangezien niet iedereen overtuigd lijkt dat de Blue Fin 'Panaque' daadwerkelijk tot dat geslacht behoort.
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Blue Fin "Panaque"
Valid XHTML Strict 1.0