Andere Namen:
Rio Tocantins Tijger Panaque, Tijger ''Peckoltia'', L002


Wetenschappelijke Naam:
Panaque sp. (vroeger geclassificeerd als Panaqolus sp.)


Gebied van origine:
Zuid Amerika: Rio Tocantins bij Cametá, Brazilië.


Maximale Grootte:
10-12cm.


Aquarium:
Deze fraai getekende, kleinblijvende meerval geeft de voorkeur aan een gedimd aquarium met veel schuilplaatsen, in de vorm van planten, kienhout, rotsen en/of kunstmatige grotten. Om meerdere exemplaren van deze soort te houden, of om deze soort samen met andere bodembewoners te houden, is een aquarium van 100x50cm. benodigd, aangezien de soort vrij territoriaal kan zijn. Bij een gebrek aan geschikte schuilplaatsen kan de Tijger Panaque zich nogal agressief tegenover andere bodembewoners gedragen. Indien het de enige bodembewoner in het aquarium is, is een aquarium van 80x35cm. voldoende. Jonge exemplaren kunnen probleemloos tijdelijk in kleinere aquaria gehouden worden, zolang er maar voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn.
Deze soort doet het het beste in zacht, licht zuur tot neutraal water, rijkelijk voorzien van zuurstof en met veel stroming, maar kan zich ook aanpassen aan omstandigheden die minder overeenkomen met die in het wild. Een sterk filter is belangrijk, aangezien deze vis gezien zijn proteine-rijke dieet veel afvalstoffen produceert.


Temperatuur:
15°C 22-30°C 35°C


pH:
5.0 5.5-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Net zoals bijvoorbeeld de meer bekende Clown Plecostomus (en alle andere leden uit de genera Panaque en Cochliodon) heeft deze soort is heeft absoluut kienhout nodig in het aquarium: naast het afraspen van de organische laag die zich na verloop van tijd vormt, voedt deze soort zich ook met het hout zelf, mogelijk ter bevordering van de spijsvertering. Aangezien hout niet bijzonder voedzaam is, zal de Tijger Panaque grote hoeveelheden tot zich nemen, en ook bijzonder veel afvalstoffen produceren.
Naast hout accepteert deze meerval zonder al te veel problemen schoongewassen en onbespoten groenten (courgette, aubergine, sla, spinazie, yams, etc.), algen- en meervaltabletten, maar vaak ook bloedwormen, garnalen en ander vleesvoedsel.


Temperament:
Een vredelievende vis, die zonder problemen met vissen van allerlei formaat kan worden gehouden. Overdag houdt hij zich meestal verscholen, om tegen de avondschemer zijn schuilplaats te verlaten op zoek naar voedsel.
Deze soort kan zowel alleen als met een aantal soortgenoten gehouden worden.
De Tijger Panaque is inmiddels al een aantal keren succesvol in gevangenschap nagekweekt (toevalskweken), maar de meeste exemplaren in de handel zijn nog steeds wildvang.


Opmerkingen:
Deze soort wordt vaak verward met andere Panaque-soorten die slechts marginaal qua kleur en patroon afwijken van deze soort, maar op andere locaties worden aangetroffen:
• L074 (kreekjes uitlopende in de Rio de Pará, Pará, Brazilië)
• L169 (middenloop Rio Negro, Amazonas, Brazilië)
• L306 (Takutu Rivier stroomafwaards bij Lethem, Guyana)
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Lichtere kleur als aanpassing aan lichtere omgeving
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Dichterbij
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Close-up van de odontoden
Tijger Panaque
(zonder flits)
Tijger Panaque
(zonder flits)
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Tijger Panaque
Valid XHTML Strict 1.0