Andere Namen:
L147


Wetenschappelijke Naam:
Peckoltia sp.


Gebied van origine:
Zuid Amerika: het stroomgebied van de Rio Orinoco, Venezuela.


Maximale Grootte:
Plusm. 20cm.


Aquarium:
Deze middelgrote meerval geeft de voorkeur aan een gedimd aquarium met veel schuilplaatsen, in de vorm van planten, kienhout, rotsen en/of kunstmatige grotten. Om meerdere exemplaren van deze soort te houden, of om deze soort samen met andere bodembewoners te houden, is een aquarium van 120x45cm. benodigd, aangezien de soort vrij territoriaal kan zijn. Bij een gebrek aan geschikte schuilplaatsen of te weinig ruimte kan de L147 Pleco zich bijzonder agressief tegenover andere bodembewoners gedragen. Indien het de enige bodembewoner in het aquarium is, is een aquarium van 100x40cm. ruim voldoende. Jonge exemplaren kunnen probleemloos tijdelijk in kleinere aquaria gehouden worden, zolang er maar voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn.
Deze soort doet het het beste in zacht, licht zuur tot neutraal water, rijkelijk voorzien van zuurstof en met veel stroming. Een sterk filter is belangrijk, aangezien deze vis gezien zijn proteine-rijke dieet veel afvalstoffen produceert.


Temperatuur:
15°C 22-30°C 35°C


pH:
5.0 5.5-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Deze soort heeft, net als andere meer vegetarische leden van de harnasmeervallen-familie, kienhout in het aquarium nodig om gezond te blijven, daar hij de organische laag die zich na verloop van tijd op hout vormt, afraspt op zoek naar organische voedingsstoffen (zowel plantaardig als dierlijk) - deze laag wordt ook wel "Aufwuchs" genoemd.
Daarnaast zal deze harnasmeerval ook geen problemen hebben met plantaardig voedsel (tabletvoer, geblancheerde groenten) en in sommmige gevallen ook dierlijk voedsel (garnalen, bloedwormen, muggenlarven, etc.)


Temperament:
Kan vrij agressief en dominant zijn, zoals vele andere pleco-soorten dat ook kunnen zijn, met name als hij niet de ruimte en schuilplaatsen krijgt die hij nodig heeft. Wordt aan deze eisen voldaan, dan zal hij grotendeels zijn eigen gangetje gaan en zijn aquarium-genoten overwegend met rust laten.


Opmerkingen:
Deze soort wordt vaak aangeboden als Clown Plecostomus (Panaque maccus): aangezien zij het leefgebied in het wild delen, en vanwege de overeenkomsten met die soort regelmatig als bijvangst naar Europa worden verscheept is dit niet echt verwonderlijk. In het geval van een ruim aquarium is dit niet echt een probleem (afgezien van het feit dat men niet de soort krijgt die men denkt te krijgen), maar in een klein aquarium (waarvoor een Clown Plecostomus een ideale kandidaat is) kan deze soort zich nog wel eens ontpoppen tot een wat slecht gehumeurde en snelgroeiende huisgenoot die ook nog eens minimaal een keer zo groot kan worden als de echte Clown Plecostomus...
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Peckoltia sp.
Valid XHTML Strict 1.0