Andere Namen:
Roodoog Pleco, Roodoog Panaque, L190


Wetenschappelijke Naam:
Panaque nigrolineatus (Peters, 1877)


Gebied van origine:
Zuid Amerika: Rio Orinoco stroomgebied en de Llanos, Colombia, Venezuela.


Maximale Grootte:
50-60cm.


Aquarium:
Een ruim bemeten aquarium met gedimde verlichting, veel kienhout (zie voedsel), en veel decor (planten, stenen) om te schuilen is ideaal voor deze indrukwekkende, kleurrijke en potentieel zeer grote meerval. Een jong exemplaar kan tijdelijk in een kleiner aquarium gehouden worden (als enige bodembewoner minimaal 60x30cm., met meerdere bodembewoners minimaal 80x40cm.), maar een volgroeid dier heeft minimaal een aquarium van al snel 150x60cm. nodig, en een 2-meter aquarium indien meer exemplaren gehouden worden, aangezien deze soort behoorlijk territoriaal uit de hoek kan komen, en andere bodembewoners behoorlijk kan verwonden.
Deze soort doet het het beste in zacht, licht zuur tot neutraal water, rijkelijk voorzien van zuurstof en met veel stroming. Een bijzonder krachtig filtratie-systeem is onontbeerlijk, aangezien deze vis door zijn formaat en dieet enorm veel afvalstoffen produceert.


Temperatuur:
15°C 22-30°C 35°C


pH:
5.0 5.5-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Net zoals bijvoorbeeld de meer bekende Clown Plecostomus (en alle andere leden uit de geslachten Panaque, Panaqolus en Cochliodon) heeft deze soort is heeft absoluut kienhout nodig in het aquarium: naast het afraspen van de organische laag die zich na verloop van tijd vormt, voedt deze soort zich ook met het hout zelf, mogelijk ter bevordering van de spijsvertering. Aangezien hout niet bijzonder voedzaam is, zal de Roodoog Panaque grote hoeveelheden tot zich nemen, en ook bijzonder veel afvalstoffen produceren.
Daarnaast accepteert deze Panaque ook schoongewassen en onbespoten groenten (erwten, courgette, aubergine, sla, spinazie, paprika, wortel, aardappel, yam, etc.) en algen- en spirulinatabletten. Verder zal deze soort ook proteine-rijk vleesvoer als diepvries- en droogvoer, garnalen en zelfs stukjes vis niet links laten liggen, maar een waarschuwing is op zijn plaats: de spijsvertering van Panaque's is niet in staat om grote hoeveelheden proteine-rijk vleesvoer te verwerken. Te veel van dit type voer kan leiden tot ernstige problemen met de spijsvertreing, en op termijn zelfs tot de dood!


Temperament:
Een over het algemeen vredelievende vis, die in de meeste gevallen zonder problemen met vissen van allerlei formaat kan worden gehouden: is geschikt voor een gezelschapsbak, een aquarium met gevoelige vissen (Diskus, Maanvissen), alsook een roofvissenaquarium (Roggen, Cichliden, Arowana's, etc.)
Overdag houdt hij zich meestal verscholen, om tegen de avondschemer zijn schuilplaats te verlaten op zoek naar voedsel. Is als jonge vis erg schuw: naar mate de vis ouder wordt en zich meer thuis voelt in zijn bak, zal hij zich ook vaker overdag laten zien.
Deze soort kan enigszins agressief zijn tegen zijn eigen soort of soortgelijke vissen.
Vanwege het grote formaat en vaak ietwat intolerante gedrag tegenover soortgenoten is het tot op heden nog niet gelukt deze soort in gevangenschap te kweken. Dat houdt in dat alle in de handel verkrijgbare exemplaren van origine wildvang zijn.


Opmerkingen:
Panaque nigrolineatus vormt een groep van op elkaar gelijkende soorten, te vinden in een groot deel van tropisch Zuid Amerika. Regionale verschillen worden veroorzaakt door door variaties in habitat, dieet en chemische samenstelling van het water. De L190 is wellicht dezelfde soort als de echte Panaque nigrolineatus, maar aangezien deze vorm wordt gevonden in een ander gebied moet dit nog door wetenschappelijk onderzoek worden geverifieerd.
Het P. nigrolineatus complex bestaat uit de volgende leden:
• Panaque nigrolineatus (uit de Rio Portuguesa, Venezuela) • L027 (uit de Rio Xingú, Rio Tapajós, Rio Jamanxim, Rio Tocantins, Rio Lageado, Rio Maranhão, Brazilië) • L090 of Papa Panaque (uit de Rio Ucayali, Rio Madre Dos Dios, Peru) • L190 (uit de Rio Orinoco en de Llanos, Colombia, Venezuela) • L191 of Dull-eyed Royal Pleco (uit de Rio Caguán, Colombia) • L203 (uit de Rio Ucayali, Peru) • L330 of Watermelon Pleco (uit de Rio Guejar, Colombia)
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Met L114 Leopard Cactus Pleco
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Met L114 Leopard Cactus Pleco
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits - met Apistogramma cacatuoides man
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Geen flits
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Royal Pleco "Rio Orinoco"
Valid XHTML Strict 1.0