Andere Namen:
Zwarte Corydoras


Wetenschappelijke Naam:
Corydoras sp. "Black Venezuela"


Gebied van origine:
Zuid Amerika: de Llanos, Venezuela.


Maximale Grootte:
7,5-8cm.


Aquarium:
Gezien het kleine formaat dat deze meervallen bereiken is een bescheiden aquarium (vanaf 60x30x30cm. voor een groepje van 5 á 6 exemplaren) voldoende om een schooltje van deze soort te houden. De verlichting is het beste wat gedimd, omdat deze dieren vooral pas tegen de avondschemer actief worden, en 's nachts op zoek naar voedsel gaan.
Er moeten voldoende verstopplaatsen aanwezig te zijn (planten, kienhout, rotsen), met name als ze worden gehouden met grotere vissen, en de bodem dient te bestaan uit zand of afgerond grind: een substraat van ongeslepen grind kan de baarddraden aantasten, en aangezien deze niet meer aangroeien kan dat de hongerdood als gevolg hebben.
Een beetje stroming in het water kan geen kwaad, maar te veel kan leiden tot uitputting. Een paar rustplekken uit de stroming is dan ook aan te bevelen indien een krachtig filter of een stromingspomp wordt gebruikt.


Temperatuur:
15°C 23-28°C 35°C


pH:
5.0 5.5-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Dieet:
Deze scharrelaar zal zich tegoed doen aan practisch alles dat hij op de bodem aan zal treffen: vlokken, discus granulaat, algen/spirulina/carnivoor tabletten, muggenlarven, artemia, tubifex, krill zullen in de regel probleemloos worden aangenomen. Door af en toe het voedsel een halve tot één centimeter diep in het substraat te begraven zal het natuurlijke fourageergedrag worden gestimuleerd.


Temperament:
Een voorbeeldige 'burger': volledig ongevaarlijk voor enig ander aquariumgenoot, en 100% vreedzaam.
Zoals typisch voor deze meerval-familie voelt deze soort zich het meeste op zijn gemak in het gezelschap van zijn eigen soort of andere corydoras-soorten. Houd er op zijn minst een stuk of 6 samen.


Opmerkingen:
De Venzuelan Black Corydoras is nog niet wetenschappelijk beschreven/geclassificeerd, wat inhoudt dat de exacte identiteit tot op heden nog onbekend is. Door sommigen wordt deze soort gezien als een variant op Corydoras aeneus, waarbij niet eenduidig geklaard is of het om een natuurlijke variant of een kweekvorm gaat. Anderen denken dat deze soort een variant is van Corydoras schultzei, en weer anderen zijn van mening dat het om een tot op heden aparte, nog onbeschreven soort gaat.
Venezuelan Black Corydoras
Venezuelan Black Corydoras
Venezuelan Black Corydoras
Venezuelan Black Corydoras
Venezuelan Black Corydoras
Valid XHTML Strict 1.0