Wetenschappelijke Naam:
Serrasalmus elongatus (Kner 1859)

Gewone Namen:
Snoekpiranha, Pingke Piranha, Serrasalmus pinke.

Gebied van origine:
Lakes, ponds and rivers in the Llanos (Venezuela/Colombia), and Amazonian Brazilië.

Adult Size:
Waarschijnlijk tot om en nabij 25-30cm.

Uiterlijke Kenmerken:
Het meest opvallende uiterlijke kenmerk van deze soort is het toropedo-achtige lichaam: geen enkele andere piranha-soort heeft een dergelijk zalm-achtige vorm. De vorm van het lichaam duidt erop dat we met een zeer snelle and wendbare zwemmer/jager te maken hebben.
Er zijn in ieder geval twee verschillende kleurvormen van S. elongatus, die voorkomen op verschillende vindplaatsen, met een verschillende habitat (varierend van snelstromende rivieren tot meertjes met weinig beweging in het water): een van de varianten, ook wel Serrasalmus pinke genoemd, heeft een zilverkleurig lichaam, een grote, donkere vlek achter de kieuwdeksels, en een donkere, maskerachtige band die horizontaal over de kop, door de ogen, loopt. De andere variant heeft een meer donkere grondkleur voor de kop, oranje tot rode borst- en zijvinnen en een rodige zweem over het onderste deel van de kop, de kieuwdeksels en soms de buik.
Of het hierbij gaat om een en dezelfde soort, of wellicht verschillende (onder-)soorten is niet bekend. De verschillen kunnen ook veroorzaakt zijn door verschillen in waterchemie (zwart water of wit water, pH, hardheid, temperatuur), habitat (aanpassing aan specifieke omstandigheden, zoals plantengroei, of de hoeveelheid licht dat het water bereikt), of dieet.
Verspreidingsgebied

Afwijkende/unieke Uiterlijkheden:
• Zalm-achtig, langgerekt lichaam.


Aquarium:
Deze actieve soort is een zeer snelle en wendbare zwemmer, en heeft om die reden een zeer ruim aquarium nodig: veel groter dan bij andere piranha-soorten van vergelijkbare grootte het geval is. Voor een volwassen exemplaar is een aquarium van minimaal 150x50cm. aan te raden. Jonge exemplaren kunnen tijdelijk in kleinere aquariums gehouden worden, met als ondergrens een bak van 100x40cm.
Aangezien deze soort een snelle en actieve zwemmer is, heeft hij veel open ruimte nodig. Een paar verstopplaatsen in de vorm van planten, kienhout of stenen is desondanks aan te raden.
Een sterke stroming, gegenereerd door een krachtig filter of een stromingspomp, is ten zeerste aan te raden om aan de natuurlijke behoeften van deze soort tegemoet te komen.


Temperatuur:
15°C 24-30°C 35°C


pH:
5.0 5.5-7.5 9.0
 Ideale omstandigheden
 Geschikte omstandigheden
 Ongeschikte omstandigheden


Compatibele Soorten:
GEEN. Serrasalmus elongatus staat bekend als een bijzonder intolerante en agressieve soort.
Bij voldoende schuilplaatsen kan een meerval, zoals een Pleco of een Doornmeerval, worden geplaatst om te zorgen voor eventuele voedselresten, maar er is geen enkele garantie dat dit goed gaat.


Dieet:
Vis (filets, bevroren vis zoals spiering, levend *), garnalen, mosselen, regen- en meelwormen, insekten, pellets.

* Indien levende vis gevoerd wordt, dient men een aantal zaken in acht te nemen: ten eerste kunnen alle vissen ziekten en/of parasieten in het aquarium introduceren, zowel goudvissen, windes en andere veelgebruikte koudwatervissen alsook tropische vissen. Het is daarom ook aan te raden voedervissen eerst een week of 2 in een quarantaine-aquarium te houden, om zo de zieke en verzwakte exemplaren eruit te 'vissen'. Daarnaast dient men er ernstig rekening te houden dat goudvissen en naaste verwanten niet bepaald voedzaam zijn. Een dieet dat veelal bestaat uit levende vis is dan ook niet aan te raden. Te meer omdat goudvissen en andere Cyprinidae (karper-achtigen) hormonen - zgn. "Thiaminase / Vitamine B1 inhibitors" - bevatten die de aanmaak van bepaalde groei-stimulerende stoffen bij roofvissen lamlegt. Een zeer eenzijdig goudvis dieet kan dan ook leiden tot groei- en ontwikkelingsstoornissen!

Het kan een tijd duren voordat de vissen geprepareerd voer accepteren: is dit het geval, zorg er dan voor dat de vis goed gevoed is met levend voer, om vervolgens een vasten-periode van een week tot 12 dagen in te lasten. Geef tijdens deze periode het gewenste geprepareerde voer terwijl de verlichting gedimd of uitgechakeld is. Mocht het een eerste keer niet lukken, voer dan bij met levend voer, en probeer het opnieuw. Piranha's kunnen probleemloos een aantal weken zonder voer, dus gevaar loopt de vis tijdens deze "kuur" niet (uitgezonderd exemplaren kleiner dan een centimeter of 8!)


Opmerkingen:
-


Een aantal foto's van Serrasalmus elongatus


S. elongatus
Foto: Ambrose
www.piranhaclub.co.uk


Een soort, verschillende vormen?
Foto: George Fear
www.sharkaquarium.com
 

Valid XHTML Strict 1.0